BUDOWA MECHANICZNEJ KOMPOSTOWNI (ETAP I) I STANOWISKA PŁUKANIA PIASKU (ETAP II) NA OBIEKCIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOSZANOWIE, GMINA ŚMIGIEL- PRZETARG UNIEWAŻNIONY

BZP_OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-data zamieszczenia 13.03.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – data zamieszczenia 13.03.2019

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ_2- data zamieszczenia 27.02.2019

I_SIWZ_ZMIANA 2- data zamieszczenia 27.02.2019

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ- data zamieszczenia 19.02.2019

I_SIWZ_ZMIANA- data zamieszczenia 19.02.2019

BAZA KONKURENCYJNOŚCI_OGŁOSZENIE

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163940#

BZP_OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BZP_OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA- data zamieszczenia 19.02.2019

BZP_OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIE_2-data zamieszczenia 27.02.2019

I_SIWZ_

II_UMOWA

ZAŁ_1-7

ZAŁ_8_PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

ZAŁ_9_REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

III_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 1

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2,

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 3

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 4

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 5

geologia opis

geologia profile

mapa 1

mapa 2

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 6

ZAL. DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 6 – POZWOLENIE NA BUDOWĘ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 7

ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI NR 7 – Rys. K12.1(1)

ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI NR 7 – Rys. K-6P

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 8

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 9

ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI NR 9 – Rys. K12.1(1)

ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI NR 9 – MDCP

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 10

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 11

ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI NR 11

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 12