DOSTAWA KRUSZYWA NA PRACE REALIZOWANE PRZEZ ZW-K SP. Z O.O. w 2018 i 2019 ROKU

BZP_OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- data zamieszczenia 17.09.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- data zamieszczenia 21.08.2018 r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – data zamieszczenia 08.08.2018 r

BZP

SIWZ