„DOSTAWA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI INWESTYCJI PN. KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ŚMIGIEL”.- PRZETARG OGRANICZONY

Zestawienie ofert – ocena punktowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty