druki do pobrania

1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej:

Zał. 1

zał. 1a

 

2. Wniosek o zamontowanie podlicznika:

zał. 2

 

3. Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków:

Zał. 3

 

4. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody lub/i odprowadzanie ścieków, zmiany w ewidencji odbiorców wody, odprowadzanie ścieków, zgłoszenie zmiany odbiorców:

Zał. 4

 

5. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostarczanie wody lub/i odprowadzanie ścieków:

zał. 5

 

6. Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych:

zał. 6