Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz rozbudową SUW Robaczyn wraz z modernizacją sieci wodociągowej i przebudową przepompowni wody w Karminie-INSPEKTOR NADZORU

BZP OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- data zamieszczenia 22.11.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - data zamieszczenia 06.11.2018

ZESTAWIENIE OFERT-1- data zamieszczenia 06.11.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- data zamieszczenia 17.09.2018

BAZA_KONKURENCYJNOSCI_OGŁOSZENIE_ZMIANA- data zamieszczenia 13.09.2018

SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ- data zamieszczenia 13.09.2018

BAZA_KONKURENCYJNOSCI_OGLOSZENIE

BZP_OGLOSZENIE

I_SIWZ

II_UMOWA