„Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz rozbudową SUW Robaczyn wraz z modernizacją sieci wodociągowej i przebudową przepompowni wody w Karminie – INSPEKTOR NADZORU”

BZP_OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – data zamieszczenia 16.04.2019

Zestawienie ofert – ocena punktowa- data zamieszczenia 16.04.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – data zamieszczenia 03.04.2019

 

BZP_OGŁOSZENIE

I_SIWZ

II_UMOWA

ZAŁ_1-6

ZAŁ_7_REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174152#

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 1- data zamieszczenia 26.03.2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2- data zamieszczenia 28.03.2019