Ogłoszenie dot. przerwy w dostawie wody – Śmigiel, ul. Kilińskiego

SUW Ś-l Kilinskiego