PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY W KARMINIE WRAZ Z REMONTEM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – BZP

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY – BAZA KONKURENCYJNOŚCI

ZESTAWIENIE OFERT – OCENA PUNKTOWA- data zamieszczenia 05.02.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-data zamieszczenia 05.02.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-  data zamieszczenia 23.01.2019

I_SIWZ

II_UMOWA

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ_1- data zamieszczenia 11.01.2019

I_SIWZ_KARMIN_ZMIANA_1- data zamieszczenia 11.01.2019

II_UMOWA_ZMIANA_1- data zamieszczenia 11.01.2019

OGŁOSZENIE_BAZA KONKURENCYJNOŚCI

OGŁOSZENIE_BAZA KONKURENCYJNOSCI_ZMIANA- data zamieszczenia 04.01.2019

OGŁOSZENIE_BAZA KONKURENCYJNOSCI_ZMIANA_2- data zamieszczenia 04.01.2019

OGŁOSZENIE_BAZA KONKURENCYJNOSCI_ZMIANA_3- data zamieszczenia 07.01.2019

OGŁOSZENIE_BAZA_KONKURENCYJNOSCI_ZMIANA_4- data zamieszczeni 11.01.2019

OGLOSZENIE_BAZA KONKURENCYJNOSCI_ZMIANA_5-data zamieszczenia 15.01.2019

OGŁOSZENIE_BAZA KONKURENCYJNOSCI_ZMIANA_6- data zamieszczenia 16.01.2019

OGŁOSZENIE_BAZA KONKURENCYJNOSCI_ZMIANA_7 – data zamieszczenia 18.01.2019

OGŁOSZENIE_BZP

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_1_BZP- data zamieszczenia 11.01.2019

III_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ BUDOWLANA

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPiA

CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

STWiOR

PRZEDMIAR

CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA – RYS. 8 – data zamieszczenia 07.01.2019

CZĘŚĆ BUDOWLANA – RYS. 10- data zamieszczenia 07.01.2019

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 1- data zamieszczenia 04.01.2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2- data zamieszczenia 07.01.2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 3- data zamieszczenia 15.01.2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 4- data zamieszczenia 15.01.2019

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH- data zamieszczenia 15.01.2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 5-data zamieszczenia 15.01.2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 6- data zamieszczenia 16.01.2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 6-SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI- data zamieszczenia 18.01.2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 7-data zamieszczenia 16.01.2019