PRZETARGI

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM ORAZ CENTRUM KULTURY W ŚMIGLU. BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ OPARTEJ NA ABSORPCYJNYCH POMPACH CIEPŁA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM ORAZ KOTŁOWNI GAZOWEJ KONDENSACYJNEJ W BUDYNKU CENTRUM KULTURY W ŚMIGLU- data zamieszczenia 01.06.2017 rok

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ŚMIGIEL-data zamieszczenia 04.07.2016

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŚMIGIEL NA TERENIE WSI CHEŁKOWO- ROBOTY BUDOWLANE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGÓW : Zakup analizatora ścieków surowych i oczyszczonych; Zakup agregatu prądotwórczego; Zakup rozdzielnicy głównej oraz szafy sterującej; Wykonanie regulacji przepływu ścieków surowych.

8.Wykonanie regulacji przepływu ścieków surowych- Oczyszczalnia ścieków w Koszanowie -data zamieszczenia 19.11.2015

7. Zakup rozdzielnicy głównej oraz szafy sterującej dla Oczyszczalni ścieków w Koszanowie- data zamieszczenia 19.11.2015

6. Zakup agregatu prądotwórczego dla Oczyszczalni ścieków w Koszanowie- data zamieszczenia 19.11.2015

5. Zakup analizatora ścieków surowych i oczyszczonych dla Oczyszczalni ścieków w Koszanowie – data zamieszczenia 17.11.2015

4. Ogłoszenie o zamówieniu - Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych oraz wywóz i unieszkodliwianie piasku, skratek i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych z oczyszczalni ścieków w Koszanowie – data zamieszczenia 13-12-2013

 

3. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytów bankowych”. – data zamieszczenia 29-10-2013

 

2. Wykonanie robót remontowo- budowlanych związanych z remontem pomieszczeń - data zamieszczenia 17-06-2013

Informujemy, że dnia 01.07.2013 r. została zakończona procedur wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń biurowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Skarżyńskiego nr 6 w Śmiglu.

W wyniku postępowania została wybrana firma:

Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela, ul. Wodna 16, Śmigiel.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie – ROBOTY BUDOWLANE” – data zamieszczenia 12-06-2013