PRZETARGI

SYSTEM OPTYMALIZACJI NAPOWIETRZANIA BIOREAKTORA, DOZOWANIA KOAGULANTU I ODWADNIANIA OSADU

„DOSTAWA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI INWESTYCJI PN. KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ŚMIGIEL”.-PRZETARG OGRANICZONY

„DOSTAWA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI INWESTYCJI PN. KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ŚMIGIEL”.

DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ NA POTRZEBY REALIZACJI INWESTYCJI PN. KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ŚMIGIEL

DOSTAWA RUR PE I ARMATURY WODOCIĄGOWEJ PE NA POTRZEBY  REALIZACJI INWESTYCJI PN. KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ŚMIGIEL

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH W AGLOMERACJI ŚMIGIEL WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W BRONIKOWIE, GLIŃSKU I CHEŁKOWIE ORAZ ROZBUDOWĄ SUW ROBACZYN WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZEBUDOWĄ PRZEPOMPOWNI WODY W KARMINIE – INSPEKTOR NADZORU”

DOSTAWA POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO WUKO

BUDOWA MECHANICZNEJ KOMPOSTOWNI (ETAP I) I STANOWISKA PŁUKANIA PIASKU (ETAP II) NA OBIEKCIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOSZANOWIE, GMINA ŚMIGIEL

 

BUDOWA MECHANICZNEJ KOMPOSTOWNI (ETAP I) I STANOWISKA PŁUKANIA PIASKU (ETAP II) NA OBIEKCIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOSZANOWIE, GMINA ŚMIGIEL- PRZETARG UNIEWAŻNIONY

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY W KARMINIE WRAZ Z REMONTEM

Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz rozbudową SUW Robaczyn wraz z modernizacją sieci wodociągowej i przebudową przepompowni wody w Karminie-INSPEKTOR NADZORU- data zamieszczenia 06.09.2018 rok

 

DOSTAWA KRUSZYWA NA PRACE REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY W ŚMIGLU SP. Z O.O W 2018 I 2019 ROKU – data zamieszczenia 30.07.2018 rok

 

DOSTAWA KRUSZYWA NA PRACE REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY W ŚMIGLU SP. Z O.O. W 2018 I 2019 ROKU

 

DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH NA PRACE REALIZOWANE PRZEZ ZW-K W ŚMIGLU W 2018 ROKU- data zamieszczenia 20.02.2018 rok

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM ORAZ CENTRUM KULTURY W ŚMIGLU. BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ OPARTEJ NA ABSORPCYJNYCH POMPACH CIEPŁA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM ORAZ KOTŁOWNI GAZOWEJ KONDENSACYJNEJ W BUDYNKU CENTRUM KULTURY W ŚMIGLU- data zamieszczenia 01.06.2017 rok

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ŚMIGIEL-data zamieszczenia 04.07.2016

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŚMIGIEL NA TERENIE WSI CHEŁKOWO- ROBOTY BUDOWLANE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGÓW : Zakup analizatora ścieków surowych i oczyszczonych; Zakup agregatu prądotwórczego; Zakup rozdzielnicy głównej oraz szafy sterującej; Wykonanie regulacji przepływu ścieków surowych.

8.Wykonanie regulacji przepływu ścieków surowych- Oczyszczalnia ścieków w Koszanowie -data zamieszczenia 19.11.2015

7. Zakup rozdzielnicy głównej oraz szafy sterującej dla Oczyszczalni ścieków w Koszanowie- data zamieszczenia 19.11.2015

6. Zakup agregatu prądotwórczego dla Oczyszczalni ścieków w Koszanowie- data zamieszczenia 19.11.2015

5. Zakup analizatora ścieków surowych i oczyszczonych dla Oczyszczalni ścieków w Koszanowie – data zamieszczenia 17.11.2015

4. Ogłoszenie o zamówieniu - Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych oraz wywóz i unieszkodliwianie piasku, skratek i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych z oczyszczalni ścieków w Koszanowie – data zamieszczenia 13-12-2013

 

3. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytów bankowych”. – data zamieszczenia 29-10-2013

 

2. Wykonanie robót remontowo- budowlanych związanych z remontem pomieszczeń - data zamieszczenia 17-06-2013

Informujemy, że dnia 01.07.2013 r. została zakończona procedur wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń biurowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Skarżyńskiego nr 6 w Śmiglu.

W wyniku postępowania została wybrana firma:

Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela, ul. Wodna 16, Śmigiel.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie – ROBOTY BUDOWLANE” – data zamieszczenia 12-06-2013