sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych
i zakładów przemysłowych oraz różnych instytucji.
Długość czynnej sieci sanitarnej wynosi 130,8 km, a podłączenie do sieci kanalizacyjnej
budynków mieszkalnych to ok 2614 budynków.
Na terenie Gminy Śmigiel funkcjonuje 26 przepompowni.
Są zlokalizowane w:

 • Stacja zlewcza,                           ul. Arciszewskich, Nietążkowo,
 • Przepompownia ścieków PS1        ul. Przysiecka, Bruszczewo,
 • Przepompownia ścieków P1          ul. Bruszczewska, Przysieka Polska,
 • Przepompownia ścieków P2          ul. Główna, Przysieka Polska,
 • Przepompownia ścieków P3          ul. Przemysłowa, Przysieka Polska,
 • Przepompownia ścieków P1          ul.27 Stycznia , Czacz,
 • Przepompownia ścieków P2          ul.27 Stycznia , Czacz,
 • Przepompownia ścieków P3,         ul. Wielichowska, Czacz,
 • Mała Przepompownia ścieków,      Nadolnik
 • Przepompownia ścieków P2,         ul. Okrężna, Stare Bojanowo,
 • Przepompownia ścieków P3,         ul. Główna, Stare Bojanowo
 • Przepompownia ścieków P4 ,        ul. Lipowa, Stare Bojanowo,
 • Przepompownia ścieków P5,         ul. Główna, Stare Bojanowo,
 • Przepompownia ścieków P6,         ul. Kręta , Stare Bojanowo,
 • Przepompownia ścieków P7,         ul. Główna, Stare Bojanowo,
 • Mała Przepompownia ścieków ,     ul. Polna, Stare Bojanowo,
 • Mała Przepompownia ścieków,      ul. Polna, Stare Bojanowo,
 • Przepompownia ścieków,             Stacja Przysieka II,
 • Przepompownia ścieków              ul. Osiedla Śmigiel
 • Przepompownia ścieków,             ul. Polna, Śmigiel,
 • Przepompownia ścieków,             ul. Morownicka, Śmigiel,
 • Przepompownia ścieków,             ul. Rolna, Smigiel,
 • Przepompownia ścieków,             ul. Łepkowicza, Śmigiel,
 • Przepompownia ścieków,             ul. Mierosławskiego, Śmigiel,
 • Przepompownia ścieków,             ul. Śmigielska, Nowa Wieś,
 • Przepompownia ścieków,             ul. Śmigielska, Nowa Wieś.

 

Gmina Śmigiel od 2009 roku realizuje Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel” dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na terenie aglomeracji w latach 2013-2015 zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w miejscowościach Wonieść, Spławie i Karśnice. W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wonieściu, Karśnicach i Spławiu planuje się budowę ok. 16,3 km kanałów grawitacyjnych co umożliwi podłączenie 1.100 osobom.