sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa obejmuje obszar Śmigla jak i pobliskie wioski.
Rozciąga się na łącznej powierzchni 185,5 km. Obszar wiejski zajmuje 134,3 km
natomiast miejski 51,2 km.
Na sieć wodociągową składają się poszczególne Stacje Ujęć Wody:

  • Stacja Uzdatniania Wody Brońsko,
  • Stacja Uzdatniania Wody Bronikowo,
  • Stacja Uzdatniania Wody Śmigiel,
  • Stacja Uzdatniania Wody Robaczyn,
  • Stacja Uzdatniania Wody Spławie,
  • Stacja Uzdatniania Wody Przysieka Polska.

 

Łączna dobowa produkcja wody wynosi: 2146 m3/d i zaopatruje ok 17319osób.

 

Sieć ta zbudowana jest głównie z:

  • rur cementowo-azbestowych,
  • rur PCV,
  • rur żeliwnych,
  • rur stalowych.