SYSTEM OPTYMALIZACJI NAPOWIETRZANIA BIOREAKTORA, DOZOWANIA KOAGULANTU I ODWADNIANIA OSADU

BZP – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baza Konkurencyjności – Informacja o wybranym wykonawcy

 

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie ofert – ocena punktowa

 

Odpowiedzi na zapytania:

Odpowiedzi na zapytania 1

Odpowiedzi na zapytania 2

 

Załączniki do odpowiedzi na zapytania:

DT_RTC Koszanowo Opis

DT_IE_01_PZT_Koszanowo_420x570

DT_IE_02_Koszanowo_297x480

DT_IE_03_Koszanowo_297x560

DT_IE_04_Koszanowo_297x480

3700 sc

AN-ISE

LDO sc karta katalogowa

pHD

pHD2

SC100-1000

Solitax _new

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201751#

Zawiadomienie o zmianie SIWZ II- data zamieszczenia 05.09.2019

Zawiadomienie o zmianie SIWZ-data zamieszczenia 29.08.2019

I_SIWZ_zmiana_II- data zamieszczenia 05.09.2019

I_SIWZ_zmiana_I-data zamieszczenia 29.08.2019

I_SIWZ

II_UMOWA

BZP_OGŁOSZENIE

BZP_OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIE-data zamieszczenia 29.08.2019

BZP_OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIE II- data zamieszczenia 05.09.2019

BAZA KONKURENCYJNOŚCI_OGŁOSZENIE

BAZA KONKURENCYJNOSCI_ZMIANA OGLOSZENIA I - data zamieszczenia 29.08.2019

BAZA KONKURENCYJNOSCI_ZMIANA OGLOSZENIA II - data zamieszczenia 05.09.2019

BAZA KONKURENCYJNOŚCI_ZMIANA OGŁOSZENIA III - data zamieszczenia 06.09.2019

ZAŁ_8_RTC Koszanowo Śmigiel PR IE

ZAŁ_8_RTC Koszanowo Śmigiel PR IE

ZAŁ_9_REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

ZAŁ_1-7

PROJEKT