TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM ORAZ CENTRUM KULTURY W ŚMIGLU. BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ OPARTEJ NA ABSORPCYJNYCH POMPACH CIEPŁA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM ORAZ KOTŁOWNI GAZOWEJ KONDENSACYJNEJ W BUDYNKU CENTRUM KULTURY W ŚMIGLU

BZP

SIWZ

CZ. II Projekt umowy

CZ. III Opis przedmiotu zamówienia – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

CZ. III Opis przedmiotu zamówienia – Centrum Kultury

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-  data zamieszczenia 16.06.2017 r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia