Ujęcie Wody Brońsko

Konserwator – tel: 517 520 750

Miejscowości podłączone do Stacji Brońsko:

  • Brońsko
  • Żegrowo
  • Żegrówko
  • Skoraczewo
  • Białcz Stary
  • Białcz Nowy
  • Księginki
  • Czaczyk
  • Karśnice
  • Bielawy