ORGANY SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników:

Burmistrz Śmigla:                                             Małgorzata Adamczak

 

Rada nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:                      Tadeusz Waltrowski

Członek Rady Nadzorczej:                                 Natalia Bańkowska

Członek Rady Nadzorczej:                                 Tomasz Zborowski

 

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu:                                                Tomasz Pawlak