Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych oraz wywóz i unieszkodliwianie piasku, skratek i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych z oczyszczalni ścieków w Koszanowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Oświadczenie zał. nr 1

Wykaz usług zał. nr 2

Wykaz sprzętu zał. nr 3

Oświadczenie zał. nr 4

Oferta zał. nr 5

Umowa wzór zał. 6

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 02.01.2014