Zaopatrzenie Gminy Śmigiel w wodę

Ujecie Wody Brońsko -  położone jest na gruntach ( łąki ) wsi Brońsko należących do rolników
indywidualnych. Grunty te leżą są po prawej stronie drogi  powiatowej Czacz – Kotusz i znajdują się w
zasięgu doliny Obry. Studnia pierwsza została wykonana  w 1990 roku, a dwie następnie w 1993.
Woda po uzdatnieniu jest dobrej jakości i należy do najlepszych, z obecnie eksploatowanych  przez
Zakład Wodociągowo- Kanalizacyjny w  Śmiglu  ujęć.

Ujęcie Wody Bronikowo - Ujęcie i stacja znajduje się na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bronikowie i zaopatruje mieszkańców pobliskich wiosek  w wodę.

Ujęcie Wody Śmigiel - znajduje się przy ul. Powstańców Wlkp., w odległości 0,5 km na południowy zachód od centrum miasta. Ujęcie powstało w latach 1910-1913 r. i zostało wykonane było przez firmę niemiecką Carl Francke z Bremy. Składało się ze studni kopanej o średnicy 2,80 m, murowanej, o głębokości 10,0 m, w której odwiercono dwa otwory o głębokości 23,0 m. Studnia ta istnieje do dnia dzisiejszego i mieści się wewnątrz budynku technologicznego.
Rozbudowę ujęcia kontynuowano w 1971r. Wykonano wówczas studnię nr 2 o głębokości 26,0 m oraz studnię nr 3 o głębokości 27,0 m. Obecnie ujęcie wody posiada 5 studni głębinowych. Do dnia dzisiejszego ujęcie to jest unowocześniane i rozbudowywane. Sieć wykonana jest głównie z żeliwa, azbestocementu i rur PCV.

Ujęcie Wody Robaczyn - położony jest po zachodniej stronie doliny rzeki Samicy między Starym Bojanowem, a Nietążkowem. Odległość ujęcia od centrum miasta Śmigla wynosi ok 4,2 km. W ujęciu tym występują dwa poziomy wodne: gruntowe i wgłębne.

Ujęcie Wody Spławie -  zlokalizowane jest na wydzielonej działce wodociągowej, znajdującej się na terenach należących do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Spławiu. Początki ujęcia datuje się na 1968 rok, kiedy to wykonano studnię nr 1. Sieć rozdzielcza wodociągu „Spławie” zbudowana jest z azbestocementu i rur PCV.

Ujęcie Wody Przysieka Polska – znajduje się w dolinie Kościańskiego Kanału Obry. Pierwszą studnię dla potrzeb ujęcia wód podziemnych w Przysiece Polskiej wykonało  w  1963  roku Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne z Poznania. Zbudowana z rur żeliwnych i PCV.